1
LÔ ĐỀ UY TÍN

TỈ LỆ TRẢ THƯỜNG 1:99.9

HOÀN TRẢ 3% MỖI KỲ CƯỢC.

2
TÀI XỈU - XÓC ĐĨA

ĐĂNG KÝ TẶNG 88K - THƯỞNG NẠP 100%.

3
GAME BÀI - BACCARAT

NGƯỜI ĐẸP CHIA BÀI - TẶNG LÌ XÌ 10 TỶ.

4
THỂ THAO - SLOT

HOÀN NẠP MỖI NGÀY 10% - BẢO HIỂM VỐN.


Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình


Trang web đổi về ketquade11.com

M88
⚡MU88- TRANG XỔ SỐ UY TÍN NHẤT VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC - TÀI XỈU HOÀN TRẢ 0.3% MỖI KỲ
✩ ĐẢM BẢO GIAO DỊCH NẠP RÚT 1 PHÚT

Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.

Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr


Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00115 ngày (23.00%) 136 lần (1.18%) 4.35 ngày về 1 lần
01116 ngày (23.20%) 123 lần (1.06%) 4.31 ngày về 1 lần
02111 ngày (22.20%) 132 lần (1.19%) 4.50 ngày về 1 lần
03122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
04125 ngày (25.00%) 138 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
05119 ngày (23.80%) 142 lần (1.19%) 4.20 ngày về 1 lần
06118 ngày (23.60%) 126 lần (1.07%) 4.24 ngày về 1 lần
07111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
08114 ngày (22.80%) 137 lần (1.20%) 4.39 ngày về 1 lần
09110 ngày (22.00%) 129 lần (1.17%) 4.55 ngày về 1 lần
10130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
11113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
12111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
13118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
14116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
15117 ngày (23.40%) 137 lần (1.17%) 4.27 ngày về 1 lần
16126 ngày (25.20%) 148 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
17118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
18122 ngày (24.40%) 130 lần (1.07%) 4.10 ngày về 1 lần
19115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
20128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
21126 ngày (25.20%) 140 lần (1.11%) 3.97 ngày về 1 lần
22128 ngày (25.60%) 135 lần (1.05%) 3.91 ngày về 1 lần
23108 ngày (21.60%) 125 lần (1.16%) 4.63 ngày về 1 lần
24118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
25105 ngày (21.00%) 112 lần (1.07%) 4.76 ngày về 1 lần
26137 ngày (27.40%) 154 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
27111 ngày (22.20%) 118 lần (1.06%) 4.50 ngày về 1 lần
28105 ngày (21.00%) 116 lần (1.10%) 4.76 ngày về 1 lần
29119 ngày (23.80%) 132 lần (1.11%) 4.20 ngày về 1 lần
30125 ngày (25.00%) 138 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
31117 ngày (23.40%) 127 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
32112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
33107 ngày (21.40%) 120 lần (1.12%) 4.67 ngày về 1 lần
34132 ngày (26.40%) 153 lần (1.16%) 3.79 ngày về 1 lần
35121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
36131 ngày (26.20%) 147 lần (1.12%) 3.82 ngày về 1 lần
37112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
38123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
39112 ngày (22.40%) 127 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
40132 ngày (26.40%) 147 lần (1.11%) 3.79 ngày về 1 lần
41110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
42127 ngày (25.40%) 151 lần (1.19%) 3.94 ngày về 1 lần
43141 ngày (28.20%) 156 lần (1.11%) 3.55 ngày về 1 lần
44126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
4593 ngày (18.60%) 107 lần (1.15%) 5.38 ngày về 1 lần
46128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
47103 ngày (20.60%) 120 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
48122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
49116 ngày (23.20%) 143 lần (1.23%) 4.31 ngày về 1 lần
50125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
51111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
52125 ngày (25.00%) 142 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
53111 ngày (22.20%) 129 lần (1.16%) 4.50 ngày về 1 lần
54114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
55130 ngày (26.00%) 148 lần (1.14%) 3.85 ngày về 1 lần
56131 ngày (26.20%) 153 lần (1.17%) 3.82 ngày về 1 lần
57126 ngày (25.20%) 147 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
58113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
59107 ngày (21.40%) 127 lần (1.19%) 4.67 ngày về 1 lần
60123 ngày (24.60%) 145 lần (1.18%) 4.07 ngày về 1 lần
61115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
62132 ngày (26.40%) 152 lần (1.15%) 3.79 ngày về 1 lần
6399 ngày (19.80%) 108 lần (1.09%) 5.05 ngày về 1 lần
64128 ngày (25.60%) 140 lần (1.09%) 3.91 ngày về 1 lần
65117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
66126 ngày (25.20%) 140 lần (1.11%) 3.97 ngày về 1 lần
67131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
68123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
69107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
70137 ngày (27.40%) 154 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
71118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
72131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
73114 ngày (22.80%) 133 lần (1.17%) 4.39 ngày về 1 lần
74126 ngày (25.20%) 138 lần (1.10%) 3.97 ngày về 1 lần
75114 ngày (22.80%) 124 lần (1.09%) 4.39 ngày về 1 lần
76115 ngày (23.00%) 124 lần (1.08%) 4.35 ngày về 1 lần
77104 ngày (20.80%) 116 lần (1.12%) 4.81 ngày về 1 lần
78111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
79135 ngày (27.00%) 155 lần (1.15%) 3.70 ngày về 1 lần
80114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
81109 ngày (21.80%) 120 lần (1.10%) 4.59 ngày về 1 lần
82127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
83127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
84122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
85102 ngày (20.40%) 115 lần (1.13%) 4.90 ngày về 1 lần
86112 ngày (22.40%) 127 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
87118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
88122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
89117 ngày (23.40%) 130 lần (1.11%) 4.27 ngày về 1 lần
90115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
91129 ngày (25.80%) 149 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
92130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
93124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
94113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
95118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
96138 ngày (27.60%) 151 lần (1.09%) 3.62 ngày về 1 lần
97120 ngày (24.00%) 142 lần (1.18%) 4.17 ngày về 1 lần
98105 ngày (21.00%) 121 lần (1.15%) 4.76 ngày về 1 lần
99113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần